Woordenboek

Hieronder kan u ons Nederlandstalige sterrenkundige en ruimtevaartgerichte woordenboek terugvinden. Het betreft een eenvoudige beknopte versie waarvan een uitgebreide visuele versie in de loop van volgend jaar beschikbaar zal worden als digitale publicatie (PDF). 

Aberratie - De aberratie van het licht is een afwijking van de richting waarin een lichtbron wordt waargenomen ten opzichte van de richting waarin de bron zich werkelijk bevindt. Deze afwijking treedt op wanneer de waarnemer zich beweegt ten opzichte van de lichtbron. Dit optische verschijnsel werd in 1728 ontdekt door de Engelse sterrenkundige James Bradley tijdens zijn pogingen om de parallax van de sterren waar te nemen. Door de jaarlijkse aberratie (veroorzaakt door de beweging van de aarde om de zon) beschrijft een ster een ellips aan de hemel met een halve lange as van 20,49552 boogseconden. Het effect is te vergelijken met veel verschijnselen die op Aarde waar te nemen zijn. Als het regent en de regen valt recht naar beneden, dan zal, als een waarnemer beweegt, de regen een beetje schuin van voren lijken te komen. De plaats waar de regen vandaan komt lijkt daardoor verschoven in de richting van de beweging. Op dezelfde manier lijkt, als een waarnemer zich beweegt, de wind altijd van voren te komen als het feitelijk windstil is. Absolute helderheid - De absolute helderheid of absolute magnitude van een hemellichaam is een maat voor de werkelijke lichtkracht ervan. De absolute helderheid is de helderheid die een hemellichaam zou hebben als het zich op de overeengekomen afstand van exact 10 parsec zou bevinden. Ze wordt uitgedrukt in magnitudes. De absolute helderheid van een object hangt alleen af van de werkelijke lichtkracht (omdat alle objecten daarvoor op een gelijke afstand worden 'gezet'). De schijnbare helderheid (zoals we die waarnemen) hangt ook af van de afstand tussen de waarnemer en het object. Een ster van absolute helderheid 0 is 82,4 keer helderder dan de Zon. De helderste sterren zijn van absolute helderheid -7 of -8, de zwakste zitten boven magnitude 15. Voor een planetoïde of komeet is de absolute helderheid de werkelijke helderheid die het object zou hebben op een afstand van 1 astronomische eenheid van zowel de Aarde als de Zon.

© Copyright 2020-2021 Astropolis vzw - Alle rechten voorbehouden