Het sterrenkundige en ruimtevaartgerichte museum

3,14 maal Oostende in … space

Misschien heeft u de Kia Pi-canto met nummerplaat PI 314 van de spreker al zien rondrijden in Oostende. En nee, hij wil het autootje niet naar de ruimte zenden, zoals Elon Musk deed met een Tesla, maar hij maakte wel de decimalen van pi al zichtbaar vanuit de ruimte met Google Earth: eerst door enkele decimalen als tegels in zijn tuin te leggen, en nu via het pi-pad in het Oostendse Bourgainpark. Dat is alvast een eerste maal ‘Oostende in space’.

Ten tweede pleitte hij in zijn boek ‘Wiskunst’ voor de heraanleg van de meridiaanlijn op het Oostendse Wapenplein. Quetelet, de man van de BMI, had een tiental meridiaanlijnen laten aanleggen om de juiste tijd te berekenen toen in België vanaf 1835 de eerste spoorwegen werden aangelegd. De lijn met gouden klinkers op de grote markt in Brugge bijvoorbeeld werpt haar schaduw vanaf een grote gouden bol, en in Oostende gebeurde dit vanaf een Mercuriusbeeld op het oude stadhuis. Het brandde echter af en ook de bijhorende meridiaanlijn ging verloren. Het stadsbestuur wou ze echter wel opnieuw heraanleggen.

Ten derde doet de spreker een voorstel geïnspireerd door een binnenin volledig met spiegels bedekte kubus van de Stichting Luc Peire in Knokke. Voor Plato stond het regelmatige twaalfvlak model voor het universum. Dit is niets anders dan een voetbal zonder de witte zeshoeken, m.a.w., met enkel de twaalf zwarte vijfhoeken (altijd twaalf, behalve dan bij de onwiskundige Champions League). Leonardo da Vinci tekende dit veelvlak voor het eerst op overtuigende wijze en na hem zou Kepler dit en de vier andere regelmatige veelvlakken gebruiken in zijn model voor de ruimte, de ‘harmonie der sferen’. Er blijken zelfs moleculen met een voetbalvorm rond te zweven in de ruimte. Komt er in Astropolis ooit een twaalfvlakmodel van het universum, met spiegels, om ook het begrip symmetrie te illustreren dat de wiskunde van de ruimte regeert?

Of misschien, en dat is het item ‘nummer 0,14’ in deze lijst, kan er alvast een klein model komen, vervaardigd door de spreker, waarin men met kleine webcam een beeld krijgt van de oneindigheid van de ruimte.

Spreker : Prof. Em. Dr. D. Huylebrouck (KU Leuven)

Wiskundige dr. Dirk Huylebrouck geeft les aan de Faculteit Architectuur van de KU Leuven, aan de campussen Sint-Lucas in Brussel en Gent. Hij schrijft af en toe voor Eos en heeft ook een wekelijkse column in de weekendbijlage “Pluto” van “Het Laatste Nieuws”.

| Prijs : 6.00 Euro.
| Doelgroep : 12 tot 88 Jaar.
| Maximaal aantal deelnemers : 50.
| Van 19.00 tot 21.00 uur. Deuren open vanaf 18.45 uur.

Laden...