Ontdek en beleef sterrenkunde en ruimtevaart in :

Kiss the ground

Wetenschappers en betrokken beroemdheden laten zien hoe de grond van de aarde de sleutel kan zijn in de strijd tegen klimaatverandering en voor het behoud van de planeet. Aan het woord komen wetenschappers, activisten, boeren en politici. Ze vormen ideeën over regeneratieve agricultuur, een manier om de natuur weer in balans te brengen. De belangrijkste beginselen van de regeneratieve landbouw zijn: bodembedekkende gewassen, gewaswisseling, minder grondbewerking, gecontroleerde begrazing, compostering en inoculatie met schimmels.

‘Kiss the ground’ laat zien hoe zorg voor de bodem de sleutel is voor een regeneratieve landbouw en de strijd tegen klimaatverandering. Dit kunnen we onder andere doen door aandacht te hebben voor bodembedekking, teeltrotatie, zo beperkt mogelijke grondbewerking, gebruik van compost, etc.

Engelstalig met Nederlandstalige ondertitels
Geschikt vanaf : + 12 jaar
Tijdsduur : 1.24 uur (+ pauze)

 

Foodshift Stad Oostende (afgelast)

Door Kathy Belpaeme

‘Kiss the ground’ laat zien hoe zorg voor de bodem de sleutel is voor een regeneratieve landbouw en de strijd tegen klimaatverandering. Dit kunnen we onder andere doen door aandacht te hebben voor bodembedekking, teeltrotatie, zo beperkt mogelijke grondbewerking, gebruik van compost, etc.

In Oostende ligt het eerste landbouwpark van Vlaanderen, de Tuinen van Stene. In die Tuinen vind je de Biopluktuin, een csa of community supported/shared agriculture. Na de film nemen medewerkers van stad Oostende en Buitengoed vzw je mee in het verhaal van de voedselstrategie en dit landbouwpark, met een reflectie naar de zorg voor de bodem daar. Hoe gaat men in de Biopluktuin om met de bodem? Welke specifieke uitdagingen zijn er in de klei?

“Voor mij is het echt een kwestie van geen pesticiden en geen kunstmest gebruiken, heel veel aandacht en zorg voor de bodem, anders pas ik daar niet” zei bioboerin Eline Vermeir in de podcast over de Oostendse hoeveroute …

Tijdens deze nabeschouwing hoor je er meer over …

‘Terra 2022’ is een uniek educatief evenement voor alle leeftijden in samenwerking met Avansa Oostende / Westhoek en tal van andere educatieve partners. Ontdek ook onze andere ‘Terra 2022’ activiteiten …

Geschikt vanaf : + 12 jaar
Tijdsduur : 0.30 uur (+ pauze)

Loading...