Ontdek en beleef sterrenkunde en ruimtevaart in :

Kustbescherming

We hebben in Vlaanderen een relatief korte kustlijn van 67 kilometer. De kuststreek is een dichtbevolkte en drukbezochte regio met een mix van natuurwaarden, economische en recreatieve troeven. Maar onze kust is ook uiterst kwetsbaar voor zware stormvloeden vanuit zee. Eén van de meest cruciale kerntaken is de bescherming van de bevolking tegen het geweld van de zee, tegen stormvloed en overstroming. De stijgende zeespiegel vormt hierbij een extra uitdaging om de kust ook op lange termijn te blijven beschermen. Hoe we de kust en het hinterland beschermen tegen zware stormvloeden verneem je tijdens deze boeiende voordracht …

Spreker : Daphné Thoon (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust)

Daphné Thoon is projectingenieur bij Agentschap voor Maritieme Dienst-verlening en Kust (MDK).

Een van de topopdrachten van ons agentschap is de uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid. Dat bestaat uit een reeks maatregelen om onze kust te beschermen tegen zware stormvloeden. Dankzij deze maatregelen zal onze kust tot minstens 2050 beschermd zijn tegen overstromingen. Hierbij houden we rekening met 30 centimeter zeespiegelstijging. Sommige constructies, zoals de stormvloedkering, hebben een langere levensduur. Deze zijn ontworpen om weerstand te bieden tegen 80 centimeter zeespiegelstijging tegen 2100.

Met voorafgaand een introductie van de Proper strand lopers !

Proper Strand Lopers is ontstaan vanuit een Facebookgroep die mensen tracht bewust te maken van de afvalproblematiek in de wereld, maar vooral op onze stranden, langs wegen, in bossen en parken. We proberen een mentaliteitswijziging teweeg te brengen door mensen de problematiek zelf te laten ervaren. Het concept is simpel: via het plaatsen van de foto’s van individuele of gezamenlijke opruimacties in de groep worden andere mensen aangespoord om hetzelfde te doen.

Onze organisatie telt een 6500 tal facebookleden waarvan meer dan 400 zeer actieve vrijwilligers die dagelijks afval van de Belgische stranden halen …

‘Terra 2022’ is een uniek educatief evenement voor alle leeftijden in samenwerking met Avansa Oostende / Westhoek en tal van andere educatieve partners. Ontdek ook onze andere ‘Terra 2022’ activiteiten …

Geschikt vanaf : + 10 jaar
Tijdsduur : 1.30 uur

Loading...