Ledenwerkingen

Onze 'Space hoppers' jeugdwerking, voor 8 tot 12 jarigen, is een mengeling van workshops, experimenten, waarnemingen en voordrachten. Ze komen elke 3e zaterdag van de maand samen in het Sputnik Lab van 14.30 tot 17.30 uur.

Volwassenen kunnen terecht in onze 'Astroclub'. Dit is geen traditionele ledenwerking maar een verzamelplaats voor al wie geboeid is door sterrenkunde en ruimtevaart. De ideale locatie om ervaringen uit te wisselen, debatteren, waarnemen, enz ... De 'Astroclub' leden komen elke 4e vrijdag van de maand samen van 19.00 uur tot ... 

© Copyright 2020-2023 Astropolis vzw - Alle rechten voorbehouden