Wetenschappelijk onderzoek

Naast de uitgebreide jongeren- en publiekswerking doen we ook aan weten-schappelijk onderzoek. Zo maken we deel uit van het 'Global Meteor Network' alsook het 'BRAMS' netwerk voor de opvolging en detectie van meteoren. Dit zowel visueel als door middel van radio-golven waardoor we zowel overdag als 's nachts meteoren kunnen bestuderen. Ook spectroscopisch onderzoek van sterren staat op ons programma en we bereiden ons observatorium voor om in de nabije toekomst gebruikt te kunnen worden door universiteitsstudenten ...

GMN - De beelden die op een scherm in Astropolis worden vertoond, gemaakt met een gevoelige CMOS camera die op ons dak staat, maken deel uit van het 'Global Meteor Network' (GMN) aangestuurd door open-source meteoordetectie-software op een Raspberry Pi mini computer. Het is de bedoeling van het netwerk om zeer nauwkeurige trajecten van gedetecteerde meteoren te bekomen om de banen van meteoroïden in het zonnestelsel te kunnen bepalen. Dankzij het GMN netwerk kunnen gekende meteorenzwermen opgevolgd worden maar worden ook nieuwe zwermen ontdekt zoals de alpha Corona Borealiden.

Momenteel zijn er 17 camera's operationeel in België. Ze zijn opgesteld bij AstroLAB Iris te Zillebeke, BIRA in Dourbes en Humain, Cosmodrome te Genk, Polderster te Assenede en natuurlijk ook in Astropolis te Oostende. Samen bedekken ze het gehele Belgische grondgebied ...

Onze lokaal verkregen gegevens, zowel beeldmateriaal als wetenschappelijke grafieken en tabellen, kunnen hieronder (deels) geraadpleegd worden. Enkel de gegevens van de afgelopen nacht kan men hier terugvinden. Bij gebruik, gelieve de bron te vermelden.

De eerste foto is een compositie van alle (heldere) meteoren boven Oostende tijdens de afgelopen nacht. De puntjes zijn individuele sterren, de strepen de meteoren. De tweede foto is een compilatie van de beste beelden van afgelopen nacht met daaronder, op de derde foto, alle beelden waarop (vermoedelijk) meteoren op staan afgebeeld. Men ziet mooi de helderheid van de hemel afnemen tijdens zonsondergang met het omgekeerde effect bij zonsopgang. Op de vierde foto wordt het radiant bepaald. Dit is het punt waar de meteoren schijnbaar uit lijken uit te komen. De naam van het radiant wordt bepaald door het op deze locatie zichtbare sterrenbeeld. Zo komen de Perseïden meteoren uit het sterrenbeeld Perseus. De vijfde tot elfde foto's zijn wetenschappelijke gegevens. Deze worden gebruikt om de activiteit van de meteorenzwermen beter te voorspellen.

Klik HIER voor de GMN gegevens !

BRAMS - BRAMS (Belgian RAdio Meteor Stations) is een netwerk van radio-ontvangststations die voorwaartse verstrooiingstechnieken gebruiken om de meteoroïde populatie te bestuderen. Het project wordt gecoördineerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA), in het kader van het Solar-terrestrial Centre of Excellence (STCE). Het is ook een zeer vruchtbare samenwerking tussen professionals en amateurs, aangezien de meeste stations worden gehost door ofwel Belgische radioamateurs, groepen amateur-astronomen, openbare astronomische sterrenwachten, scholen of universiteiten ...

Pyranometers - Een mogelijk toekomstig project is het plaatsen van pyranometers voor het detecteren van de zonneflux in UV-A en UV-B. Ultraviolet of UV-A is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. De intensiteit van de ultraviolette straling in zonnestraling wordt uitgedrukt in de zogenoemde uv-index. Bij een hoge uv-index is meer ultraviolette straling aanwezig dan bij een lage. Door een teveel aan ultraviolette straling (UV-B) kan de huid rood kleuren of verbranden, het kan zelfs huidkanker veroorzaken. UV-A straling veroorzaakt melanoom, de dodelijkste vorm van huidkanker. UV-B veroorzaakt diverse andere, minder agressieve, vormen van huidkanker. UV-C wordt door de atmosfeer tegengehouden ...

Weerstation - We maken plannen om een professioneel weerstation te plaatsen op het dak van Astropolis. Onze locatie is namelijk vrij van hoge bomen en gebouwen en dus optimaal voor het verkrijgen van bijzonder accurate gegevens. Deze zijn nuttig voor onszelf, vooral tijdens evenementen en waarnemingsactiviteiten, maar ook voor de bewoners van Oostende die recht hebben op een eigen kustweerbericht. Ons kustklimaat kan namelijk nogal eens afwijken van de voorspellingen.

Het doel is om onze eigen verkregen weergegevens, inclusief voorspellingen, gratis ter beschikking te stellen via een scherm in ons Astrocafé alsook via deze website. U hoort er binnenkort meer over ...

© Copyright 2020-2023 Astropolis vzw - Alle rechten voorbehouden